Karin Kjellgren | Swedish opera singer - soprano

Count of luxemburg

Photo: Ingmar Jernberg