Karin Kjellgren - Sopran

Horoskopet

Foto: Harald Johnsson