Karin Kjellgren - Sopran

Horoskopet

Horoskopet, Karin Kjellgren SopranoHoroskopet, Karin Kjellgren Soprano

Foto: Harald Johnsson