Karin Kjellgren | Swedish opera singer - soprano

L'Etoile

Photo: Harald Johnsson